Eksporten fra Rogaland sank

Nedleggingen av Shell— raffineriet i fjor er hovedårsaken til at eksporten fra Rogaland sank første halvår i år sammenlignet med samme tidsrom i fjor.