Statoil bygger ikke ut Snøhvit

Bare finnmarkingen Karl Eirik Schjøtt— Pedersen kan nå hindre atNord-Norges største industriprosjekt blir gravlagt for godt.