Veldig positivt

Nopef, sokkelens største fagforbund, er svært glade for prøveprosjektet.