Siste runde om Jahre-millioner

Den siste av en lang rekke rettstvister i dødsboet etter skipsreder Anders Jahre startet i Agder lagmannsrett mandag.