- Oppgitthet sprer seg i styrerommene

Gründerholdningen og stayerevnen som er et av fortrinnene for næringslivet i denne regionens er truet. Det frykter forskningsleder Martin Gjelsvik.