Frykter utflytting i oljå

Stortinget åpner for at utenlandske selskaper på norsk sokkel ikketrenger å ha egen organisasjon i Norge.