Hektisk aktivitet for Røkke

Kjell Inge Røkke og hans kreditorer brukte tiden fram til midnatttirsdag for å få på plass en omfattende refinansiering av heleRøkke-systemets gjeld.