Forvirrende mobiltakster

Etter hvert som mobiltelefonen får stadig nye tjenester, blir det stadig vanskeligere å holde rede på hva det koster å bruke den.