Anker dommen i SAS/Braathens-saken

Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) og Handel og Kontor (HK) anker deler av dommen i Braathens-saken.