Forventer rabatt på Statoil-aksjene

Usikker skattepolitikk og høy statlig eierandel er ulemper som gjørat mange investorer forlanger en rabatt på Statoil-aksjene.