Naturlig utvikling

Vi ser at næringen har vært på offensiven lenge. De greide å utnytte en periode med lav oljepris til å få myndighetene på defensiven, sier OFS-sjef Terje Nustad.