Mangler over 30 000 årsregnskap

Regnskapsregisteret i Brønnøysund etterlyste ved inngangen til september fortsatt over 30.000 årsregnskaper for regnskapsåret 2008. Mange kan vente seg forsinkelsesgebyr.