• Forslaget fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og hans departement (LMD) kom i mars i år, med høringsfrist 1. juni. Bildet viser fruktblomstring i Hardanger. Finstad, Bj�/Aftenposten

Juicen kan bli dyrere enn øl

25 kroner for en liter ren eplejuice i butikken er drøyt. 50 kroner literen er ellevilt. Det kan skje om staten får viljen sin.