Gjennombrudd for europeisk skogpolitikk

På ministerkonferansen Forest Europe i Oslo er 46 land blitt enige om å forhandle fram et forpliktende rammeverk for en bærekraftig skogforvaltning i Europa.