Boligprisene stiger fortsatt

I februar steg boligprisene med 2 % fra januar. Det tilsvarer en økning på 9,2 % fra februar i 2010.