• Økte ligningstakster på boliger gjør at kvinner i Rogaland kan notere seg for den største økningen i formue. Tommy Ellingsen

Økte boligverdier gir kvinner høyere formue

Norske kvinner har blitt 17 prosent rikere mens menn bare har økt formuen sin med 10 prosent fra 2009 til 2010, ifølge ligningstallene.