• Universitetet i Stavanger nevnes ikke på rankinger. – Det viktige for oss er at vi hele tiden utvikliger oss mot de målene vi har satt oss, sier rektor, Marit Boyesen. Jarle Aasland

– Universitetsrankinger er problematiske

Resultatet av universitets— og høyskolerankinger omtales ofte i media. Men er disse viktige for institusjoner og studenter?