Solid skattehopp

Norske skattytere betalte 102 milliarder kroner mer i skatt i 2008 enn året før. Det er en økning på 15,6 prosent.