• Colourbox

Jukser på tentamen, beholder karakteren

Med et enkelt Google-søk fant lærere ved Hinna skole tekster som elevene hadde levert inn som sine egne, på juletentamen. Det får ingen konsekvens for karakteren i engelsk.