• Det er tydeligvis «kjekt» å ta finansbransjen for tiden, mener styreleder Alfred Ydstebø i Acta. Egil Eriksson

Var forberedt på bråk

Det omstridte bonusprogrammet ble kjent for allmennheten allerede i 2005, og derfor er dette ikke noe nytt, mener styreleder Alfred Ydstebø i Acta.