• Odd Pihlstrøm

Tine-ansatte krysser fingrene

Følgene av bruddet mellom Tine og NorgesGruppen begynner å merkes ved Tines sentrallager. Generelt permitteringsvarsel er gått ut til 140 ansatte i Klepp.