• Forbruksforsker Randi Lavik ved Statens institutt for forbruksforskning, tror nordmenn er så vant med høye priser, at de ikke stusser over usedvanlige høye priser på shampoo. Petri Thomas/Aftenposten

Landbruket bidrar til høye priser

Høye priser på norske landbruksråvarer gjør at matbransjen også setter opp prisene på andre varer, mener Statens landbruksforvaltning.