• I slutten av mars møtte Kinas største bank, ICBC, den norske ambassadøren for å diskutere nye filialer i Europa. Ambassaden mener banken kan bli viktg for norske bedrifter – særlig innen shippingnæringen og olje- og gassindustrien. STRINGER SHANGHAI/Reuters

Kina vil starte bank i Norge

Kinas største statlige bank har møtt norske myndigheter for å diskutere etableringer av nye filialer i Europa. Tidspunktet er neppe tilfeldig.