• Forbrukere beskriver kjøp og salg av bolig som en prosess der de er overlatt til seg selv, og egen dømmekraft. De savner et godt og nøytralt støtteapparat underveis. Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX

Boligkjøpere mener tempoet blir for høyt

Forbrukere opplever kjøp og salg av bolig som en krevende og utrygg prosess. Både forbrukere og meglere mener at tempoet er for høyt i budrunden, og forbrukere etterlyser god og nøytral informasjon.