Du og jeg på Tasta

Tastaveden skole hadde prosjektet "Du og jeg på Tasta" for en stundsiden. Her er noen artikler som vi mente passet til prosjektet. Ognoen flere i tilfelle det skulle være noen som vill kjøre et annetprosjekt på Tasta.