Frykter forbud mot fiskemel i EU

Tre fiskemelfabrikker i Rogaland vil bli rammet dersom EU skulle forby fiskemel som husdyrfôr.