Forsand tener millionar på aksjar

Pengebingen til Forsand har auka med 15 millionar etter at rådmann Terje Nysted plasserte 27 millionar kroner i grunnfondsbevis og aksjefond.