Gullfeber i tysk aksjemarked

Det er gullgraver— stemning på det tyske aksjemarkedet. Pensjonister, studenter og sindige lønnsmot- takere tømmer sparebøker og kjøper aksjer i gråmarkedet.