Ungdommen vil jobbe med informasjon

Mens ungdommene flykter fra sveiseflammen, strømmer de til det nye faget som heter Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT).