Ansatte overtar rådgivningsbedrift

De ansatte kjøper det som før het Rogaland Næringstjeneste. Samtidig skifter bedriften navn til Synergia og utvider antall ansatte.