NSBs egenkapital verdt 8,7 milliarder

Egenkapitalen til NSB BA er verdsatt til 8,7 milliarder kroner, viser en vurdering foretatt av DnB Markets.