Tørr brønn ved Røst

Boringen av «West Navions» letebrønn sørvest av Røst og Lofoten førte ikke til noe funn.