• Det skjer mye i skoleprosjektene. BOOM kan hjelpe deg i å hente informasjon til bruk i ditt temaarbeid. Egil Eriksson

Velkommen til BOOM

BOOM er et tilbud fra Stavanger Aftenblad Interaktiv til deg somjobber med skoleprosjekter. Her vil du finne stoff som kan brukes iforbindelse med temaoppgaver på skolen. Temasentralen inneholder enoversikt over alle informasjonspakkene vi har satt sammen. Lærernekan melde inn nye tema og prosjekter. Bruk Lærerknappen. Elevene(og lærerne) kan hjelpe oss med tips om nyttige lenker. BrukElevknappen. Vi kan kontaktes her. Innmelding skjer påskjemaet under Lærerknappen på åpningssiden.