Dansk-norsk elkabel åpnes for konkurranse

En ny dansk-norsk avtale om Skagerrakforbindelsen skal skape større konkurranse og bidra til en bedre utnyttelse av kraftressursene i Norden.