Høy oljepris ga Hydro rekordresultat

Den høye oljeprisen har gitt Norsk Hydro rekordoverskudd i første halvår. Resultat etter skatt i første halvår er 5,226 milliarder kroner. Hydro-resultatet gir en avkastning på 20 kroner per aksje, mot 8,60 kroner i samme periode i fjor.