Oljearbeidere frykter for sikkerheten

Flertallet av oljearbeidere frykter at det skal skje en ulykke på arbeidsstedet, viser en undersøkelse fra fagorganisasjonen Lederne. 45 prosent av de spurte mener det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene.