Menneskehandel og slaveri bak oppsving?

Det økonomiske oppsvinget i Kina bygger på en kynisk utnyttelse av mennesker, som ofte grenser til det rene slaveri. Derfor bør regimet i Beijing ikke få positiv særbehandling som handelspartner, sier to kjente opposisjonelle.