Utdanning og arbeidsliv

Hva vil du bli? Hvilke behov for arbeidskraft har samfunnet? Med andre ord hvilke jobber er det trolig at finnes i tiden fremover.