Solid ja-flertall i LO-oppgjøret

Ja-flertallet ble høyere enn LO-ledelsenhadde trodd i uravstemningen om streikeresultatet. Hele 78,6prosent svarte ja i LOs uravstemning.