• For Phelan har det vært tungt å være uten ytelser i tre og et halvt år, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Privat

Nav tapte i Trygderetten

Aftenbladets ekspert kommenterer.