Maktdemonstrasjon for skattebetalernes regning

— Exxon prøver å finne seg en mindre syndebukk, fordreier fakta, misbruker sin makt og trenerer rettssystemet. Dette er ifølge Smedvig-advokatene et mønster i de mange rettssakene Esso/Exxon er involvert i verden over.