Olje- selskapene svikter

Oljeselskapenes oppslutning om oljemessen ONS 2000 svikter. Antall selskaper og samlet utstillingsareal går ned med rundt en tredel i forhold til 1998.