Jubel og skolekake

Etter år med nedlegg -ingstrusler står Rygjabø videregående nå igjen som en vinner. Etter planen skal alle fiskerifag nå samles på Finnøy.