Blohm+Voss surmuler etter fregattsaken

Tyske Blohm+Voss mener seg urettferdig behandlet i fregattsaken og gjør et siste iherdig forsøk på å komme i forhandlingsposisjon med Forsvarsdepartementet (FD).