Nedgang for Hydro

For 1999 fikk Hydro et driftsresultat på 7.407 millioner kroner, mot 5.830 millioner kroner i 1998. Resultat etter skatt var 3.088 millioner kroner, mot 3.754 millioner kroner i 1998.