Aksjekjøp i Kreditkassen granskes

En eller flere personer eier opsjoner som tilsvarer 10,15 prosent av aksjene i Kreditkassen. Nå vil Kredittilsynet finne ut hvem det er.