Godt lønnsoppgjør for kirke-ansatte

Tariffoppgjøret i kirkelig sektor ble avsluttet onsdag 21. juni. Kateketene, som har fått særlig oppmerksomhet i og med overføring fra arbeidsgiver stat til kirkelige fellesråd, er tilgodesett med tildels store tillegg for å jevne ut det forholdsvis høyere lønnsnivå man har hatt i staten, opplyser Steinar Moen, forhandlingssjef i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.