• Pål Christensen

– Rusmisbruk også i Nordsjøen

Ifølge politi og tidligere oljearbeidere jobber det folk offshore i ruspåvirket tilstand.