• Hovedankepunktet mot avtalen er at bare 20 prosent av rammen på 1,9 milliarder kroner gis i form av økte tilskudd. Resten skal tas ut i økte priser. Jonas Haarr Friestad

– Dobbelt nei kan gi bøndene mer