• Kristian Jacobsen

Statoil kjøpte for 67,7 milliarder i fjor

Selskaper i Rogaland sto for nærmere 49 prosent av de nasjonale leveransene til Statoil, eller 25,8 milliarder.